Dieren voedselbank

We zijn gestart met een nieuw project: De dieren voedselbank.

De ‘gewone’ voedselbank kennen we natuurlijk al. Uit onze ervaring is gebleken dat gezinnen met huisdieren – die in de sociale bijstand zitten of geraken – vaak behoorlijk moeite hebben om het voer en benodigdheden voor hun huisdier te kunnen (blijven) bekostigen.

Dit is natuurlijk een trieste situatie. Vaak geven deze huisdieren hun baasje(s) enige hoop en liefde in deze toch al moeilijke periode. Schrijnend wordt het wanneer ze vanwege de financieel situatie ook nog afstand moeten doen van geliefde huisdier. Dit is zowel voor het dier als ook voor zijn of haar baasje een slecht scenario. Om dit te voorkomen zijn wij de dieren voedselbank gestart.

De voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden wanneer u gebruik wilt maken van deze hulp.

De aanvraag voor ondersteuning van dierenvoer kan alleen worden gerealiseerd door een hulpinstantie (bv. wijkteam, schuldhulpverlener, maatschappelijk werk ). Dit omdat zij uw gegevens in mogen zien. Wij willen en mogen dat niet.

Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd wordt u eerst voor 3 maanden opgenomen in het bestand. Wanneer er een langere periode nodig is, dient er een nieuwe aanvraag te worden gedaan. De ondersteuning ontvangt 1x per maand van ons onder voorbehoud dat wij voldoende voorraad hebben.

Bij het aanmelden gaat u akkoord met de maandelijkse bijdrage voor de bezorgkosten van 3,50 per bezorging in de regio Waadhoeke en Harlingen. Voor bezorging in het gebied Sud West is de bijdrage 6,-

U gaat akkoord met de ondersteuning voor het aantal dieren dat u of of uw gezin op dit moment heeft. Tijdens de ondersteuning mag u geen extra dieren toevoegen.

Waarom ondersteunen wij u?

Wij gaan u ondersteunen omdat u tijdelijk niet in staat bent uw huisdier financieel te onderhouden. Wanneer uw huisdier te weinig voedsel krijgt heeft het een grotere kans om ziek en/of verzwakt te worden. En dit zorgt weer voor hogere (dierenarts)kosten. Wij verwachten dan ook dat u of uw hulpverlenende instantie een ‘potje’ aanmaakt waarin het geld – dat u bespaart door de voer ondersteuning – reserveert voor bijvoorbeeld dierenartskosten.

Direct aanvragen?

Via onderstaand formulier kunt u direct ondersteuning aanvragen. Aan de hand daarvan zullen wij binnen 14 dagen beslissen of de hulp aan u wordt toegewezen. U krijgt daarvan een bevestigingsmail.

Heeft u een ander huisdier dan een hond of kat? Vermeld dit dan bij toelichting.
Heeft u een ander huisdier dan een hond of kat? Vermeld dit dan bij toelichting.
Heeft u een ander huisdier dan een hond of kat? Vermeld dit dan bij toelichting.
Bij JA graag de voedingswensen per huisdier duidelijk omschrijven bij toelichting.
Share this Page