Omdat wij pleiten voor een transparante werkwijze, zullen we ieder jaar onze in,- en uitgaven publiceren.

Beloningsbeleid:

In de statuten zijn de volgende stellingen opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting Dierenambulance en Dierenvoedselbank de Waadhoeke.

Omdat de stichting het algemeen nut ondersteund en geen winstoogmerk heeft, vinden wij het belangrijk om de kosten te drukken. Om deze reden draait de stichting volledig op het bestuur en vrijwilligers en is er geen sprake van medewerkers. Hierdoor is er geen cao van kracht.

Zowel de bestuurders als de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun verrichtte werkzaamheden. Enkel als er onkosten worden gemaakt, zal er sprake zijn van een vergoeding.

Activiteiten 2020:

  1. Zeedieren vervoeren naar Universiteit Utrecht
  2. Vervoer van (hulpbehoevende) huisdieren en wildvangdieren
  3. Inzamelen donaties voor actie Australië
  4. Ondersteuning (in de vorm van dierenvoer) voor cliënten van de dierenvoedselbank
Deel deze pagina